OTHERS

15 Temmuz 2016 sonrası Türkiye'de yaşanan insan hakları ihlalleri ile mücadele ve mağdurlara hukuki destek vermek amacıyla kurulan bir dernektir​

© 2019 by Solidarity With Others |  Terms of Use  |   Privacy Policy

Başvuru Yardımı

Türkiye’deki yoğun insan hakları ihlalleri karşısında uluslararası hukuk desteği sağlamak
amacıyla gönüllü hukukçularımızla irtibata geçebilirsiniz.

Ayrıca gerekli hukukî ve idarî başvuruların hazırlanması adına aşağıdaki formları
kullanabilirsiniz.

 

 

 
Bunların yanı sıra aşağıdaki konularda da, dilekçelerin hazırlanması, işlemlerin bizzat
yapılması ve sonuçların takip edilmesi için gönüllü avukatlarımıza ulaşmak için bizimle
iletişime geçebilirsiniz:
  •  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) başvuruları

  • Birleşmiş Milletler’in ilgili Komisyon, Komite ya da raportörlerine müracaat

  • Ulusal ya da uluslararası başka makamlara yazılı ya da doğrudan başvuruda bulunma

 

 

 

 

e-mail: aihmbmyardim@gmail.com
WhatsApp Numarası: +32 470 74 23 31