OTHERS

15 Temmuz 2016 sonrası Türkiye'de yaşanan insan hakları ihlalleri ile mücadele ve mağdurlara hukuki destek vermek amacıyla kurulan bir dernektir​

© 2019 by Solidarity With Others |  Terms of Use  |   Privacy Policy

Biz Kimiz?

Others, 15 Temmuz 2016’da Türkiye’de gerçekleşen darbe girişiminden bu yana yaşanan
yoğun insan hakları ihlallerinin muhatabı olmuş bireylerle dayanışma sağlamak için kurulmuş
bir dernektir.


Türkiye Cumhuriyeti hükümeti darbe girişimini bahane ederek 130.000’in üzerinde kamu
çalışanını, haklarında hukukî bir soruşturma olmaksızın işinden attı. 200.000’e yakın kişi,
hükümetin Terörle Mücadele Kanunu’nu istismar etmesiyle gözaltına alındı.

 

Bu süreçte yaşanan insan hakları ihlalleri sistematik hâle geldi ve yargıçları, akademisyenleri,
doktorları, polisleri, öğretmenleri, avukatları, iş insanlarını ve hatta ev kadınlarını bile içine
alacak şekilde genişledi.

Misyonumuz

Dayanışmamız, insan hakları ihlallerine karşı mücadele, bu ihlallerin raporlanması ve
duyurulması, hak ihlali yapan mercilere yönelik toplumsal ve uluslararası baskı sağlanması ve
hakkı yenmiş bireylerin ihtiyaçlarına cevap verilmesini kapsamaktadır.


Uzun vadede bu politik dönemde mağdur edilmiş herkesin haklarının iadesi ve Türkiye’de
insan hakları ihlallerinin sistematik olmaktan çıkarılması için çalışmaktayız.

 

Vizyonumuz

Çalışmalarımızı İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve evrensel insanî değerler etrafında yürütmekteyiz.


Hiçbir ayrım yapmadan mağdurların hukuk, dayanışma, maddi ve psikolojik yardım gibi
ihtiyaçlarını karşılamaktayız.

Destek alın