OTHERS

15 Temmuz 2016 sonrası Türkiye'de yaşanan insan hakları ihlalleri ile mücadele ve mağdurlara hukuki destek vermek amacıyla kurulan bir dernektir​

© 2019 by Solidarity With Others |  Terms of Use  |   Privacy Policy

Mağdur Destek Merkezi

Türkiye’de 15 Temmuz 2016’dan sonraki süreçte birçok avukat Terörle Mücadele Kanunu
kapsamındaki soruşturma ve davaları üstlenmekten çekiniyor. Bazıları da astronomik ücretler
talep ederek, mağdurları zor durumda bırakıyor.


Baro tarafından atanan avukatlar ise görevlerini baskı altında yürütmek durumundalar.
Adil bir yargılamanın en önemli koşulu savunma hakkının hiçbir engel olmadan
kullanılabilmesidir.


Gönüllü avukatlarımız, Türkiye’de mağduriyet yaşayan bireylere hukukî destek sağlıyor.
Aşağıdaki konularda bize danışabilirsiniz:

 

  • Ceza soruşturması, ceza davaları hakkında yaşanan sorunlar ve öğrenilmek istenenler​

  • İşkence ve kötü muameleye maruz kalanların yapması gerekenler

  • İdarî yargılama süreçleri

  • Alacak davaları, icra takipleri, el koyma, kayyım atama kararları ve sonrasında kesilen

vergi ve sosyal sigorta cezaları

  • Baro avukatı ya da özel avukatla çalışma koşulları

 

 

Mail adresi: ohalbilgi@gmail.com

Danışmanlarımıza ulaşabileceğiniz saatler

Hukuk danışmanları iletişim bilgileri